Muzeum Miejskie w Zabrzu

Muzeum Miejskie w Zabrzu jest kontynuacją powstałej jeszcze przed II wojną światową na wniosek nadburmistrza Zabrza, Maxa Filluscha, Miejskiej Izby Regionalnej (Städtische Heimatstube Hindenburg).

W skład pierwszej ekspozycji, w 1936 roku, wchodziły zbiory pochodzące z Archiwum Miejskiego w Zabrzu oraz kolekcje należące do pierwszego kierownika Izby – Kurtha Vietha. Kolekcja szybko się powiększała i już w dwa lata po otworzeniu Izby, trzeba było przenieść jej siedzibę z dwupokojowego lokum przy ulicy Szczęść Boże do kamienicy przy obecnym Placu Krakowskim. Zmieniła ona także nazwę na Miejskie Muzeum Regionalne (Städtische Heimatmuseum).

II wojna światowa nie ominęła Miejskiego Muzeum Regionalnego. Kamienica, w której znajdowała się jego siedziba, została poważnie uszkodzona, a znaczną część zbiorów wywieziono do Niemiec. Pierwsza powojenna wystawa odbyła się po wyremontowaniu budynku, w lipcu 1946 roku. We wrześniu tego samego roku muzeum po raz kolejny zmieniło nazwę, stając się Muzeum Przemysłu i Techniki.

W latach 1952-1958 funkcjonowało ono jako oddział Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. W tym czasie wiele jego eksponatów zostało przeniesionych do innych placówek na terenie Górnego Śląska.

Obecnie eksponaty zgromadzone w muzeum prezentowane są w trzech działach:

  • dział historyczny – znajdują się tu przedmioty, związane z życiem zawodowym mieszkańców Zabrza oraz ich działalnością społeczną, m.in. sztandary, medale, świadectwa szkolne, książeczki czekowe, legitymacje; zobaczyć tu można także eksponaty związane z historią Śląska,
  • dział kultury – z najdują się tu, pochodzące z Zabrza i okolic, meble, stroje ludowe, elementy wyposażenia zakładów rzemieślniczych, porcelana, stare fotografie,
  • dział plastyki – znajdują się tu: jedna z największych w kraju kolekcji śląskich twórców nieprofesjonalnych, zbiór rzeźb w węglu, prace zabrzańskich artystów plastyków.

W 2006 roku, ze względu na bardzo zły stan budynku, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazała natychmiastowe zamknięcie Muzeum. Od grudnia 2008 roku eksponaty Muzeum w Zabrzu są znowu dostępne dla zwiedzających. Można je oglądać w, mieszczącej się w kamienicy przy ulicy 3 Maja, galerii „Café Silesia”.

Galeria jest czynna w:

  • poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 do 16:00
  • wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 18:00
  • soboty i niedziele w godzinach od 11:00 do 15:00

W soboty wstęp do Galerii jest bezpłatny.

 

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz