Utrzymanie i eksploatacja cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju … – Puls Biznesu

Jak podaje serwis Puls Biznesu na stronie „Utrzymanie i eksploatacja cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju …”:

Pokoju w Zabrzu. W zakres zadania wchodzi utrzymanie cmentarza o pow. 2,02 ha, konserwacja zieleni cmentarnej, utrzymanie domu przedpogrzebowego i prowadzenie ewidencji grobów. Utrzymanie cmentarza i ewidencję grobów należy prowadzić […] sprawdź cały news ».

Jak uzupełnisz te zdarzenia? Przystąp do rozmowy na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.