STALPROFI – Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną ZRUG Zabrze sp … – Wirtualna Polska

Przekazując to co podaje redakcja wiadomości Wirtualna Polska w artykule „STALPROFI – Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną ZRUG Zabrze sp …”:

Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną ZRUG Zabrze sp. z oo, a OGP Gaz-System SA na budowę gazociągu DN 700 Szczecin – Gdańsk, Etap II – IV. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr […] przeczytaj pełny news ».

Jak przedstawisz te informacje? Przystąp do rozmowy na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.