STALPROFI: Zawarcie transakcji handlowych ze spółką zależną … – Bankier

Informując o tym co podaje serwis Bankier we wpisie „STALPROFI: Zawarcie transakcji handlowych ze spółką zależną …”:

W dniu 3 października 2012 roku Stalprofil SA (dostawca) potwierdził zamówienia handlowe na dostawy rur stalowych złożone przez spółkę zależną ZRUG Zabrze SA z siedzibą w Zabrzu (odbiorca), zawierając tym samym z tym kontrahentem kolejną […] odwiedź cały materiał ».

Jak przedstawisz te wiadomości? Dołącz się do wymiany relacji na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.