Podniesienie kapitału ZRUG Zabrze – Portal gospodarczy wnp.pl

Zgodnie z tym co opisuje redakcja W końcu marca tego roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZRUG Zabrze S.A. powzięło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 15 mln PLN przez emisję 3 mln nowych akcji o wartości nominalnej 2 PLN. Większość, 2,5 mln objął … w newsie „Podniesienie kapitału ZRUG ZabrzePortal gospodarczy wnp.pl”:

STALPROFI: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału w spółce […] sprawdź cały nius ».

W jaki sposób przedstawisz te doniesienia? Dołącz się do panelu dyskusyjnego na ten temat

Brak komentarzy.