MOSTOSTAL ZABRZE – HOLDING SA zmiana znaczącej umowy … – Money.pl

Informując o tym co prezentuje Money.pl w informacji „MOSTOSTAL ZABRZE – HOLDING SA zmiana znaczącej umowy …”:

Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2013 r. wpłynął do siedziby Emitenta obustronnie podpisany Aneks do Umowy Ramowej zawartej z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o zawarciu której Emitent informował […] sprawdź cały materiał ».

Jak opiszesz te informacje? Przyłącz się do rozmowy na ten temat

Brak komentarzy.