MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA zawarcie znaczącej umowy oraz … – Money.pl

Jak przedstawia dział wiadomości Money.pl we wpisie „MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA zawarcie znaczącej umowy oraz …”:

Mostostal Zabrze Holding SA ("Emitent") w dniu 15 lutego 2012 r. zawarł umowę, której przedmiotem jest udzielenie pożyczki Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych SA Holding ("PRInż", spółka zależna Emitenta) w wysokości 8.522.127,68 zł (słownie: osiem […] odwiedź cały materiał ».

W jaki sposób uzupełnisz te zdarzenia? Przyłącz się do rozmowy na ten temat

Brak komentarzy.