GCINVEST: Informacja w sprawie zbycia nieruchomości położonej … – Bankier

Przekazując to co zdaje Bankier w artykule „GCINVEST: Informacja w sprawie zbycia nieruchomości położonej …”:

Zarząd Spółki GC Investment S.A. (\"Spółka\") informuje, iż w dniu 19 grudnia 2012 roku Spółka podpisała umowę sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zabrzu. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego […] czytaj cały nius ».

W jaki sposób odpowiesz na te zdarzenia? Przystąp do dyskusji na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.